Ryhmä hakukoneoptimoinnin ammattilaisia palveluksessasi

Hakukoneoptimointiin liittyvien asioiden auditointi luo tukevan perustan hakukoneoptimoinnin tekemiselle. Kun optimointia aletaan monipuolisen auditoinnin jälkeen tehdä kriittisimmistä asioista lähtien, saadaan nopeasti tuloksia aikaan. SEO-auditoinnin puitteissa verkkosivusto kartoitetaan erityisesti hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, mutta huomioiden myös muita osa-alueita, kuten käytettävyys ja konversiotason kehittäminen. Palvelun tuotoksena syntyy kattava raportti sivuston ja sen sisältöjen kehityskohteista. Raportti sisältää selkeän suunnitelman verkkosivuston ja sen hakukonenäkyvyyden kehittämiseksi ja sen avulla voidaan suoraan keskittyä tekemään oikeita asioita. Raportti käydään yhdessä läpi kanssanne palaverissa. Tapaamisella varmistetaan, että kaikki raportin asiat on ymmärretty oikein ja samalla priorisoidaan eri ongelmat, jotta työt voidaan aloittaa kiireellisimmistä asioista. Palaverin jälkeen saatte itse päättää, että haluatteko jatkaa yhteistyötä kanssamme vai jatkatteko raportin pohjalta kehitystoimenpiteiden toteuttamista itse. Nopeimmin tuloksia saadaan aikaan, kun auditoinnin jälkeen tehdä projektiluonteinen noin 4 kuukauden mittainen projekti, jossa sivuston hakukoneoptimointiin liittyvät asiat laitetaan kuntoon. SEO-auditointi kuuluukin meillä vakiona hakukoneoptimointi-projekteihin. Projektin jälkeen on luontevaa siirtyä jatkuvaan hakukoneoptimointiin, jossa sivustoa ja sisältöjä kehitetään jatkuvasti hakukonenäkyvyyden ja kävijämäärien kasvattamiseksi.

Palvelun sisältö:

 • Tutustumme liiketoimintamalliinne analyysin pohjatiedoksi.
 • Toteutamme tiiminä SEO-auditoinnin sivustostanne.
 • Analyysin tuotoksena syntyy arvokas SEO-auditointi -raportti kirjallisessa muodossa.
 • Raportin valmistuttua pidetään palaveri, jossa raportti käydään yhdessä läpi.

Analyysissä huomioidaan seuraavat hakukoneoptimoinnin osa-alueet:

 • Tekninen hakukoneoptimointi, kuten sivuston eheys, tärkeät tagit, rikkinäiset linkit jne.
 • Avainsana-analyysi.
 • Crawlability, eli kuinka sivusto on indeksoitavissa hakukoneille.
 • Hakukonenäkyvyyden tämänhetkinen kokonaistilanne.
 • Linkkianalyysi. Nykyisen linkkiprofiilin auditointi ja uusien linkitysmahdollisuuksien kartoitusta.
 • Kilpailija-analyysi.
 • Sisältöanalyysi ja sisältösuunnitelma.
 • Google My Business -palvelun hyödyntäminen.
 • Schema.org mikrodatan hyödyntäminen.
 • Sivuston latausnopeuden optimointi.
 • Sivuston sisällöllisen arkkitehtuurin analysointi.
 • Mobiiliystävällisyys.
 • Domainiin ja palvelimeen liittyvien tekijöiden tarkistaminen, kuten https-asiat ja uudelleenohjaukset.
 • Sivuston analysoinnissa käytetään avuksi markkinoiden parhaita ohjelmistoja, kuten: Ahrefs, SEMrush, Majestic, Screaming Frog, KWFinder, Google Search Console, Google Analytics.