Untitled-3

Hakusanan tiheys

Hakusanan tiheys suomalaisissa verkkosivuissa

Mikä on hakusanan tiheys?

Hakusanan tiheys tarkoittaa sitä, kuinka usein tietty sana tai fraasi esiintyy verkkosivulla suhteessa koko tekstin määrään. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä hakukoneoptimoinnissa, sillä hakukoneet käyttävät sitä määrittäessään sivun relevanssia tiettyyn hakusanaan tai aiheeseen.

Miten hakusanan tiheys vaikuttaa sivun näkyvyyteen?

Korkea hakusanan tiheys voi aiheuttaa sen, että hakukoneet epäilevät sivun luotettavuutta ja rankaisevat sitä alentamalla sen hakutulosten sijoitusta. Toisaalta liian alhainen hakusanan tiheys voi tehdä sivusta vaikeammin löydettävän tietyillä hakutermeillä.

Kuinka optimoida hakusanan tiheys?

  • Käytä tärkeimpiä hakusanoja luontevasti ja merkityksellisesti tekstissä.
  • Vältä liiallista toistoa, sillä liika hakusanojen viljely voi vaikuttaa lukijakokemukseen negatiivisesti.
  • Tarkista hakusanan tiheys hakukoneoptimointityökaluilla ja tee tarvittavat muutokset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hakusanan tiheys on tärkeä tekijä verkkosivujen näkyvyyden kannalta, mutta sen optimointi vaatii tasapainoa. Tärkeintä on tuottaa laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, joka palvelee sekä hakukoneita että sivuston kävijöitä.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.