Untitled-3

Konversioseuranta

Konversioseuranta

Mikä on konversioseuranta?

Konversioseuranta on prosessi, jossa seurataan kävijöiden käyttäytymistä verkkosivuilla ja mitataan heidän suorittamiaan toivottuja toimintoja. Näitä toivottuja toimintoja voivat olla esimerkiksi ostoksen tekeminen, lomakkeen täyttäminen tai uutiskirjeen tilaaminen. Konversioseurannan avulla voidaan selvittää, kuinka tehokkaasti verkkosivusto saa kävijät suorittamaan haluttuja toimintoja.

Miksi konversioseuranta on tärkeää?

Konversioseuranta on tärkeä osa verkkomarkkinointia, koska se auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin kävijöidensä käyttäytymistä ja tekemään tehokkaampia markkinointipäätöksiä. Seuranta auttaa tunnistamaan sivuston heikot kohdat ja mahdollistaa niiden korjaamisen parantamalla konversioprosenttia eli sitä osuutta kävijöistä, jotka suorittavat toivotun toiminnon.

Miten konversioseurantaa toteutetaan?

Konversioseurantaa voidaan toteuttaa esimerkiksi Google Analytics -työkalun avulla. Yritykset voivat asettaa erilaisia konversiotavoitteita, kuten ostoksen tekeminen tai yhteydenoton ottaminen, ja seurata näiden tavoitteiden toteutumista raporteista. Konversioseuranta edellyttää usein myös verkkosivuston koodausten päivittämistä tai lisäämistä, jotta toivotut toiminnot voidaan seurata oikein.

Konversioseuranta on siis olennainen osa digitaalista markkinointia, ja sen avulla yritykset voivat parantaa sivustonsa tehokkuutta ja kasvattaa liiketoimintaansa verkossa.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.