Untitled-3

Sivun hierarkia

Sivun hierarkia

Mikä on sivun hierarkia?

Sivun hierarkia kuvaa sivun rakennetta ja järjestystä eri osien välillä. Se auttaa lukijaa hahmottamaan sivun sisällön ja navigoimaan sen eri osissa helposti.

Miten sivun hierarkia luodaan?

  • Aloita pääotsikolla, joka kuvaa sivun pääaihetta.
  • Jaa sivu alaotsikoihin ryhmittelemällä samankaltaiset osat yhteen.
  • Käytä eri fonttikokoja, värejä tai kursivointia korostamaan eri tasoja hierarkiassa.
  • Miksi sivun hierarkia on tärkeä?

    Sivun hierarkian avulla sivun lukija voi helposti hahmottaa sivun pääaiheen ja löytää tarvitsemansa tiedon nopeasti. Selkeä hierarkia tekee sivun lukemisesta miellyttävämpää ja helpompaa.

    Tapio Kauranen

    Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.