Untitled-3

Social Media

Sosiaalinen media ja sen vaikutukset arkeemme

Sosiaalisen median merkitys nykypäivänä

Sosiaalinen media, kuten Facebook, Instagram ja Twitter, on tullut oleelliseksi osaksi lähes jokaisen arkea. Se tarjoaa mahdollisuuden pitää yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin, jakaa ajatuksia ja kuvia sekä seurata mielenkiintoisia ajankohtaisia aiheita.

Vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen

Sosiaalinen media on muuttanut tapaamme viestiä ja jakaa tietoa. Se on myös vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen esimerkiksi lisäämällä vertailua muihin ja luomalla paineita näyttää hyvältä sosiaalisessa mediassa. Tämä voi aiheuttaa stressiä ja epävarmuutta omasta ulkonäöstä ja elämästä.

Sosiaalisen median positiiviset vaikutukset

  • Mahdollisuus pitää yhteyttä kaukana asuviin ystäviin ja sukulaisiin
  • Mahdollisuus löytää samanhenkisiä ihmisiä ja virtuaalisia yhteisöjä
  • Mahdollisuus saada nopeasti tietoa esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista

Sosiaalisen median negatiiviset vaikutukset

  • Vertailun aiheuttama stressi ja muiden onnellisuuden tunteiden vähättely
  • Yksityisyyden menettäminen ja tietoturvariskit
  • Riippuvuus sosiaalisesta mediasta ja sen vaikutus todellisten ihmissuhteiden kärsimiseen

On tärkeää käyttää sosiaalista mediaa tasapainoisesti ja tiedostaa sen vaikutukset omaan elämään. Vaikka se tarjoaa monia mahdollisuuksia, on tärkeää pitää kiinni omista arvoista ja rajoista.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.