Untitled-3

Website User Testing

Verkkosivujen käyttäjätestaus

Mikä on verkkosivujen käyttäjätestaus?

Verkkosivujen käyttäjätestaus on prosessi, jossa testataan verkkosivuston käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. Testauksen avulla pyritään selvittämään, miten käyttäjät navigoivat sivustolla, löytävät tarvitsemansa tiedot ja suoriutuvat erilaisista tehtävistä.

Mitä hyötyä verkkosivujen käyttäjätestauksesta on?

– Käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen
– Sivuston käytettävyyden parantaminen
– Virheiden ja ongelmakohtien tunnistaminen
– Asiakastyytyväisyyden lisääminen
– Konversioiden ja myynnin kasvattaminen

Miten verkkosivujen käyttäjätestaus tehdään?

  1. Määritellään testauksen tavoitteet ja kohderyhmä
  2. Laaditaan testaussuunnitelma ja valitaan testattavat käyttäjät
  3. Suoritetaan testit ja kerätään palautetta
  4. Analysoitaan tulokset ja tehdään parannusehdotuksia
  5. Toistetaan testaus tarvittaessa

Verkkosivujen käyttäjätestaus on tärkeä osa verkkosivuston kehitysprosessia ja sen avulla voidaan varmistaa, että sivusto tarjoaa käyttäjilleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.