Untitled-3

Kuinka lasken markkinointikampanjoiden ROI:n?

Kuinka lasken markkinointikampanjoiden ROI:n?

Mitä on ROI?

ROI on lyhenne sanoista Return on Investment, eli suomeksi sijoitetun pääoman tuotto. Se on mittari, jota käytetään arvioimaan markkinointikampanjan kannattavuutta ja tehokkuutta.

Kuinka lasketaan ROI?

ROI lasketaan seuraavalla kaavalla:

ROI = (Tulojen kokonaissumma - Kampanjan kokonaiskustannukset) / Kampanjan kokonaiskustannukset * 100

Esimerkki laskemisesta

Oletetaan, että olet tehnyt markkinointikampanjan, jonka kokonaiskustannukset ovat 1000 euroa ja olet saanut kampanjasta 2000 euroa tuloja. Lasketaan ROI:

ROI = (2000 - 1000) / 1000 * 100 = 100%

Mitä hyötyä ROI:n laskemisesta on?

ROI:n laskeminen auttaa sinua arvioimaan, kuinka kannattavaa markkinointiin sijoittaminen on ollut. Se antaa sinulle tietoa siitä, kannattaako kyseistä kampanjaa jatkaa tai onko muutoksia tarpeen tehdä.

On tärkeää seurata markkinointikampanjoiden ROI:a jatkuvasti, jotta voit optimoida resurssiesi käytön mahdollisimman tehokkaasti.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.