Untitled-3

Kuinka luon sisältöstrategian?

Kuinka luon sisältöstrategian?

Mikä on sisältöstrategia?

Sisältöstrategia on suunnitelma, joka määrittelee miten organisaation sisältöä käytetään ja jaetaan eri kanavissa tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisältöstrategia auttaa organisaatiota tuottamaan ja jakamaan relevanttia ja hyödyllistä sisältöä omalle kohdeyleisölle.

Kuinka luodaan sisältöstrategia?

Sisältöstrategian luominen alkaa tavoitteiden asettamisesta. Ensiksi on selvitettävä, mitä organisaatio haluaa saavuttaa sisällöllään. Tämän jälkeen on tunnistettava kohdeyleisö ja heidän tarpeensa. On tärkeää määritellä myös viestintätavoitteet ja valita sopivat kanavat sisällön jakamiseen.

Sisältöstrategian elementit

  • Kohdeyleisön analyysi
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Viestintätavoitteiden määrittely
  • Kanavien valinta
  • Sisällön tuottaminen ja jakaminen

Esimerkki sisältöstrategiasta


Sisältöstrategia - Esimerkki
Tavoite: Lisätä verkkosivuston kävijämäärää ja parantaa sitoutumista.
Kohdeyleisö: 25-35 -vuotiaat naiset
Viestintätavoite: Tuoda esille brändin arvot ja tuotteiden laadukkuus
Kanavat: Instagram, blogi, sähköposti

Kun sisältöstrategia on luotu, on tärkeää seurata sen tehokkuutta ja tehdä tarvittaessa muutoksia. Jatkuva analysointi ja optimointi auttavat varmistamaan, että sisältö tukee organisaation tavoitteita.

Yllä mainittujen ohjeiden avulla voit luoda vankan pohjan onnistuneelle sisältöstrategialle, joka auttaa organisaatiotasi saavuttamaan halutut tavoitteet.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.