Untitled-3

Mikä on 302-uudelleenohjaus ja milloin sitä tulisi käyttää?

302-uudelleenohjaus ja milloin sitä tulisi käyttää?

Mikä on 302-uudelleenohjaus?

302-uudelleenohjaus on HTTP-protokollan statuskoodi, joka kertoo palvelimelle ja selaimelle, että pyyntö on väliaikainen ja käyttäjä ohjataan toiselle sivulle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun alkuperäinen sivu on väliaikaisesti pois käytöstä tai kun sivun sisältö on siirtynyt toiselle osoitteelle.

Milloin 302-uudelleenohjausta tulisi käyttää?

302-uudelleenohjausta tulisi käyttää tilanteissa, joissa halutaan väliaikaisesti ohjata käyttäjä toiselle sivulle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun sivustoa päivitetään ja osa sivuista on hetkellisesti poissa käytöstä tai kun sivun osoite on muuttunut ja halutaan ohjata käyttäjä automaattisesti uudelle osoitteelle.

On tärkeää muistaa, että 302-uudelleenohjaus ei saa olla pysyvä ratkaisu, vaan sen tulee olla väliaikainen. Mikäli ohjaus on pysyvä, tulisi käyttää 301-uudelleenohjausta, joka kertoo selaimelle ja hakukoneille, että sivun osoite on pysyvästi muuttunut.

Kun käytät 302-uudelleenohjausta, varmista että ohjaus tehdään oikein ja että käyttäjä saa selkeän tiedon siitä, miksi hänet ohjataan toiselle sivulle. Näin varmistetaan käyttäjäystävällinen käyttökokemus ja selkeä viestintä.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.