Untitled-3

Mikä on sisällön hierarkia ja kuinka se luodaan?

Sisällön hierarkia ja sen luominen

Mikä on sisällön hierarkia?

Sisällön hierarkia tarkoittaa sisällön organisoimista ja järjestämistä siten, että se muodostaa loogisen rakenteen. Hierarkiassa on eri tasoja, jotka määrittelevät sisällön tärkeyden ja suhteen toisiinsa.

Miten sisällön hierarkia luodaan?

Sisällön hierarkian luominen vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa. Ensimmäiseksi on määriteltävä pääotsikot eli pääkohdat, jotka jakavat sisällön eri osa-alueisiin. Näiden pääotsikoiden alle voidaan sitten luoda alaotsikoita ja alakappaleita, jotka avaavat tarkemmin kyseistä aihealuetta.

Sisällön hierarkian luomisessa on tärkeää huomioida selkeys ja johdonmukaisuus. Sisällön tulee olla helposti luettavissa ja ymmärrettävissä, jotta lukija pystyy hahmottamaan kokonaiskuvan.

Esimerkki sisällön hierarkiasta:

Pääotsikko

Alaotsikko 1

Alakappale 1

Alakappale 2

Alaotsikko 2

Alakappale 1

Sisällön hierarkian luomisessa kannattaa myös käyttää visuaalisia elementtejä, kuten värien ja fonttien erottelua eri tasojen välillä. Tällä tavoin lukija pystyy helpommin hahmottamaan sisällön rakennetta.

Luomalla hyvin organisoitu sisällön hierarkia varmistetaan, että lukija saa tarvittavat tiedot selkeällä ja helposti seurattavalla tavalla. Hierarkian avulla voidaan myös korostaa tärkeimpiä asioita ja johdattaa lukijaa haluttuun suuntaan.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.