Untitled-3

Mikä on XML-sivukartta (XML sitemap)?

Mikä on XML-sivukartta (XML sitemap)?

XML-sivukartta, eli XML sitemap, on tiedosto, joka sisältää tietoa verkkosivuston eri sivuista ja niiden keskinäisistä suhteista. XML-sivukartta auttaa hakukoneita indeksoimaan sivuston sisällön tehokkaasti ja varmistaa, että kaikki sivut otetaan huomioon hakutuloksissa.

Miksi XML-sivukartta on tärkeä?

XML-sivukartta auttaa hakukoneita löytämään ja indeksoimaan sivuston sisällön nopeammin ja tehokkaammin. Se myös varmistaa, että kaikki sivuston sivut tulevat hakutuloksissa esiin, mikä parantaa sivuston näkyvyyttä hakukoneissa.

Miten luoda XML-sivukartta?

XML-sivukartan voi luoda manuaalisesti koodaamalla XML-tiedoston, joka sisältää kaikki sivuston URL-osoitteet ja niiden prioriteetit. Monet verkkosivujen julkaisujärjestelmät tarjoavat myös automaattisen XML-sivukartan generoinnin työkaluja.

Esimerkki XML-sivukartasta:
https://esimerkkisivusto.fi/etusivu
weekly 1.0


https://esimerkkisivusto.fi/tuotesivu
daily 0.8


Yllä oleva esimerkki näyttää XML-sivukartan, joka sisältää kaksi sivuston URL-osoitetta, niiden muuttumistiheyden ja prioriteetin.

Lue lisää XML-sivukartoista täältä.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.