Untitled-3

Mitä eroa on orgaanisella ja maksetulla liikenteellä?

Mitä eroa on orgaanisella ja maksetulla liikenteellä?

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne tarkoittaa verkkosivuston tai sosiaalisen median kanavan luonnollista liikennettä, joka saadaan esimerkiksi hakukoneiden, some-algoritmien tai suositusten kautta. Tämä liikenne syntyy siis ilman maksettua mainontaa.

Maksettu liikenne

Maksettu liikenne puolestaan tarkoittaa liikennettä, joka saadaan aikaan mainonnan avulla. Tämä voi olla esimerkiksi Google AdWords-mainontaa, Facebook-mainoksia tai Instagram-adsia. Mainostajan täytyy siis maksaa mainospaikasta, jotta liikenne saadaan sivustolle tai some-kanavalle.

Yksi suuri ero orgaanisen ja maksetun liikenteen välillä onkin se, että maksettu liikenne vaatii rahallista panostusta, kun taas orgaaninen liikenne perustuu enemmän sisältöön ja sen luomiseen.

Miten valita oikea liikennelähde?

Valitessaan oikeaa liikennelähdettä yrityksen tulee miettiä omia tavoitteitaan ja resurssejaan. Jos esimerkiksi halutaan nopeita tuloksia ja näkyvyyttä, maksettu mainonta voi olla hyvä vaihtoehto. Toisaalta, mikäli panostetaan pitkäjänteiseen brändin rakentamiseen ja luottamuksen luomiseen, orgaaninen liikenne voi olla tehokkaampi tapa.

Oli valinta sitten orgaanisen tai maksetun liikenteen puolesta, on tärkeää seurata ja analysoida liikenteen tuloksia jatkuvasti, jotta voidaan optimoida markkinointistrategiaa ja saavuttaa halutut tavoitteet.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.