Untitled-3

Mitä on äänihaku (voice search)?

Mitä on äänihaku (voice search)?

Äänihaku teknologiana

Äänihaku, eli voice search, on teknologia, joka mahdollistaa käyttäjien etsiä tietoa äänikomennoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät voivat käyttää äänikomentoja esimerkiksi älypuhelimillaan tai älykaiuttimillaan löytääkseen haluamansa tiedot verkosta.

Äänihaku Suomessa

Suomessa äänihaku on yleistymässä, ja monet suomalaiset yritykset ovat ottamassa äänihakua osaksi markkinointistrategioitaan. Yritykset voivat esimerkiksi optimoida verkkosivustonsa äänihauille, jotta ne olisivat paremmin löydettävissä äänikäyttäjille.

Äänihaut ja SEO

Äänihaku vaikuttaa myös hakukoneoptimointiin eli SEO:hen. Koska äänihaku perustuu luonnolliseen kieleen, siihen liittyvä hakukoneoptimointi voi poiketa perinteisestä hakutermit-suuntautuneesta SEO:sta. Tästä syystä yritysten on tärkeä ottaa äänihaku huomioon markkinointistrategioissaan.

Äänihaku tulevaisuudessa

Äänihaku näyttää kasvavan edelleen tulevaisuudessa, ja sen uskotaan olevan yhä keskeisempi osa ihmisten arkea. Yritysten on siis hyvä varautua tähän muutokseen ja ottaa äänihaku huomioon markkinointistrategioissaan.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.