Untitled-3

Mitä on kilpailija-analyysi ja kuinka sitä käytetään?

Kilpailija-analyysi liiketoiminnassa

Mikä on kilpailija-analyysi?

Kilpailija-analyysi on prosessi, jossa tarkastellaan ja arvioidaan kilpailijoiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä niiden strategioita ja markkina-asemaa. Tämä on tärkeä osa liiketoimintastrategiaa, koska se auttaa yritystä ymmärtämään kilpailijoiden toimintaa ja tekemään päätöksiä omasta strategiastaan.

Kuinka kilpailija-analyysiä tehdään?

1. *Tiedon keruu: Ensimmäinen vaihe on kerätä tietoa kilpailijoista. Tämä voi sisältää tutkimusta heidän tuotteistaan, hinnoistaan, markkinointistrategioistaan ja asiakaspalautteesta.

2. *Vertailu: Seuraavaksi kilpailijoiden tietoja verrataan omaan yritykseen. Tämä auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihin.

3. *SWOT-analyysi: SWOT-analyysissä arvioidaan kilpailijoiden ja oman yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tämä auttaa tunnistamaan, missä yritys voi parantaa kilpailukykyään.

4. *Strategian muodostaminen: Kilpailija-analyysin perusteella yritys voi kehittää strategian, joka hyödyntää kilpailijoiden heikkouksia ja vahvuuksia.

Mitä hyötyä kilpailija-analyysistä on?

Kilpailija-analyysi auttaa yritystä ymmärtämään markkinaympäristöä ja kilpailutilannetta paremmin. Se auttaa myös tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantamaan kilpailukykyä. Yritys voi myös oppia kilpailijoiltaan uusia ideoita ja strategioita, jotka voivat auttaa kehittämään omaa toimintaansa.

Tee kilpailija-analyysi osaksi yrityksesi strategiaa ja hyödy kilpailijoiden tiedoista kehittääkseen omaa liiketoimintaa entistä paremmaksi.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.