Untitled-3

Mitä ovat käyttäjäpolut (user flows) ja kuinka niitä analysoidaan?

Käyttäjäpolkujen (user flows) analysointi

Mikä on käyttäjäpolku?

Käyttäjäpolku eli user flow tarkoittaa käyttäjän kulkuja läpi erilaisten sivustojen tai sovellusten interaktiotilanteiden. Käyttäjäpolku voi olla esimerkiksi se, miten käyttäjä löytää verkkokaupassa haluamansa tuotteen, siirtyy ostoskoriin ja tekee lopulta ostoksen.

Miksi käyttäjäpolkuja analysoidaan?

Käyttäjäpolkujen analysointi auttaa ymmärtämään paremmin käyttäjien käyttäytymistä ja tarpeita. Kun tiedetään, miten käyttäjät liikkuvat sivustolla tai sovelluksessa, voidaan tehdä parannuksia käyttökokemukseen ja siten parantaa konversiota.

Kuinka käyttäjäpolkuja analysoidaan?

Käyttäjäpolkuja voidaan analysoida esimerkiksi käyttämällä seurantatyökaluja, kuten Google Analytics. Näiden työkalujen avulla voidaan seurata käyttäjien liikkeitä ja tunnistaa mahdollisia pullonkauloja tai ongelmakohtia käyttökokemuksessa. Lisäksi voidaan tehdä käyttäjätestauksia, jossa käyttäjät ohjataan jäljittelemään erilaisia käyttäjäpolkuja ja tarkkaillaan heidän toimintaansa.

Käyttäjäpolkujen analysointi on tärkeä osa käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja auttaa optimoimaan käyttökokemusta sekä parantamaan konversiota verkkosivuilla ja sovelluksissa.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.