Untitled-3

Mitä ovat kilpailija-analyysit (competitor analysis)?

Kilpailija-analyysit: Mitä ne ovat ja miksi niitä tarvitaan?

Mikä on kilpailija-analyysi?

Kilpailija-analyysi on prosessi, jossa tutkitaan tarkasti yrityksen kilpailijoiden toimintaa ja strategioita. Tavoitteena on saada selville kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, jotta yritys voi kehittää omaa strategiaansa paremmin kilpailukykyiseksi.

Miksi kilpailija-analyysi on tärkeä osa liiketoimintaa?

Kilpailija-analyysi on keskeinen osa liiketoimintastrategiaa, koska se auttaa yritystä ymmärtämään markkina-asemansa paremmin. Tieto kilpailijoiden toiminnasta ja markkinatrendeistä auttaa yritystä tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä mahdollisuudet ja uhat, joita markkinoilla voi olla.

Kilpailija-analyysin avulla yritys voi myös kehittää parempaa markkinointia ja myyntiä, tunnistaa uusia markkina- ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä ennakoida kilpailijoiden toiminnan muutoksia.

Mitä kilpailija-analyysissä kannattaa huomioida?

– Kilpailijoiden markkinaosuus ja asiakaskunta
– Kilpailijoiden tuotteet ja palvelut sekä niiden hinnoittelu
– Kilpailijoiden markkinointi- ja myyntistrategiat
– Kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet verrattuna omaan yritykseen
– Mahdolliset tulevat muutokset kilpailijoiden toiminnassa

Kilpailija-analyysin tulokset kannattaa käyttää hyödyksi oman yrityksen strategian kehittämisessä ja päätöksenteossa. Se on tärkeä työkalu liiketoiminnan menestyksen varmistamiseksi.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.