Untitled-3

Mitä ovat strukturoitu data (structured data) ja schema markup?

Mitä ovat strukturoitu data ja schema markup?

Strukturoitu data

Strukturoitu data on tietokantatietoa, joka on järjestetty tietyllä tavalla helpottaakseen sen käsittelyä ja analysointia. Tämä tieto on yleensä tallennettu tietokantoihin tai tiedostoihin tietyn formaatin mukaisesti, esimerkiksi taulukkoina tai JSON-muodossa. Strukturoitu data auttaa hakukoneita ymmärtämään sivustojen sisältöä paremmin ja parantaa siten hakutulosten relevanttiutta.

Schema markup

Schema markup on koodinpätkä, joka lisätään verkkosivuston koodiin kertomaan hakukoneille tarkemmin sivuston sisällöstä. Schema markuppia käytetään rikastamaan hakutuloksia ja auttamaan hakukoneita ymmärtämään paremmin sivustojen sisältöä. Se voi myös auttaa parantamaan sivustojen hakukonenäkyvyyttä ja klikkausprosenttia.

Käytettäessä oikein strukturoitua dataa ja schema markupia, verkkosivustojen omistajat voivat parantaa sivustojensa näkyvyyttä hakukoneissa ja houkutella enemmän kävijöitä. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen liikenteeseen ja parempaan käyttäjäkokemukseen.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.