Untitled-3

Mitä ovat UTM-parametrit ja kuinka niitä käytetään?

UTM-parametrit: Mitä ne ovat ja miten niitä käytetään?

UTM-parametrit ovat lyhenteitä, jotka auttavat seuraamaan verkkoliikennettä ja markkinointikampanjoiden tehokkuutta. Ne ovat erittäin hyödyllisiä työkaluja digitaalisessa markkinoinnissa, ja niiden avulla voidaan tarkasti mitata eri kampanjoiden vaikutuksia verkkosivustolle.

Mitä UTM-parametrit tarkoittavat?

UTM-parametreilla tarkoitetaan URL-linkkeihin lisättäviä merkkijonoja, jotka auttavat analysoimaan verkkosivuston liikennettä. Yleisimmät UTM-parametrit ovat:

  • utm_source – määrittää, mistä lähteestä liikenne tulee (esim. google, facebook)
  • utm_medium – kertoo, millä kanavalla liikenne on saatu (esim. cpc, organic)
  • utm_campaign – määrittelee kampanjan nimen tai tunnisteen
  • utm_term – käytetään hakukoneiden mainoskampanjoissa hakusanojen seurantaan
  • utm_content – auttaa erottamaan eri mainokset tai linkit samasta kampanjasta

Miten UTM-parametreita käytetään?

UTM-parametrit lisätään linkkeihin määrittelemällä ne URL-osoitteen perään kysymysmerkin jälkeen (&). Esimerkiksi:

www.esimerkkisivusto.fi/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=kesäale

Kun kävijä klikkaa tätä linkkiä, UTM-parametrit tallentuvat kävijän selaimen evästeisiin ja verkkoliikennettä voidaan seurata analytiikkatyökaluilla kuten Google Analytics. Näin voidaan selvittää tarkasti, mistä lähteistä ja kampanjoista verkkosivustolle tuleva liikenne on peräisin.

UTM-parametrit ovat siis erittäin hyödyllisiä työkaluja markkinoijille ja verkkosivustojen omistajille, jotka haluavat seurata ja analysoida verkkoliikennettä tarkasti. Niiden avulla voidaan tehostaa markkinointikampanjoiden suunnittelua ja optimoida markkinointibudjettia.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.