Untitled-3

Alt-teksti

Maapallon kasvillisuus kartoitetaan satelliittien avulla

Satelliittikartoitus tuo uuden ulottuvuuden tutkimukseen

Maapallon kasvillisuutta kartoitetaan nykyään yhä enenevässä määrin satelliittien avulla. Satelliittikartoitus on noussut tärkeäksi työkaluksi tutkittaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia kasvillisuuteen sekä seuraamalla metsien ja viljelysalueiden tilaa.

Ilmastonmuutoksen vaikutus kasvillisuuteen

  • Satelliittikartoitus mahdollistaa kasvillisuuden tarkastelun laajalta alueelta kerrallaan.
  • Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa kasvillisuuteen eri tavoin eri alueilla.
  • Satelliittien avulla voidaan havainnoida esimerkiksi kuivuuden vaikutuksia kasvillisuuteen.

Metsien ja viljelysalueiden seuranta

  • Satelliittikartoitus auttaa seuraamaan metsien avohakkuita ja metsien uudistamista.
  • Viljelyalueiden kasvillisuuden seuranta mahdollistaa satoennusteiden tekemisen.
  • Satelliittikuvat auttavat myös esimerkiksi luonnonkatastrofien vaikutusten arvioinnissa.

Satelliittikartoituksen avulla tutkijat ja päättäjät saavat entistä tarkempaa tietoa maapallon kasvillisuuden tilasta. Tämä auttaa suunnittelemaan kestäviä ratkaisuja ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.