Untitled-3

Canonical-tagi

Canonical-tagi

Mikä on Canonical-tagi?

Canonical-tagi on HTML-elementti, jota käytetään viittaamaan muihin vastaaviin verkkosivuihin samalla sisällöllä. Se auttaa hakukoneita ymmärtämään mikä sivusto on alkuperäinen ja välttämään mahdollisia kahdentamisia hakutuloksissa.

Miksi Canonical-tagi on tärkeä?

Canonical-tagi on tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä se auttaa lisäämään sivuston SEO-arvoa. Ilman canonical-tageja hakukoneet saattavat luulla, että saman sisällön eri osoitteet ovat erillisiä sivuja, mikä voi johtaa siihen, että hakutulokset hajautuvat ja sivusto ei saavuta toivottua näkyvyyttä.

Miten lisätä Canonical-tagi sivustolle?

  • Lisää <link rel="canonical" href="URL"> -elementti jokaiselle sivulle, joka viittaa alkuperäiseen sivuun.
  • Varmista, että kanoniset URL-osoitteet ovat yksiselitteisiä ja täsmäävät sivujen kesken.
  • Vältä käyttämästä dynaamisia parametrejä kanonisissa URL-osoitteissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Canonical-tagi on tärkeä työkalu sivuston hakukoneoptimoinnissa ja sen avulla voidaan välttää sisällön kahdentamisia. Jokaisen verkkosivuston tulisi käyttää Canonical-tagia parantaakseen hakutuloksiaan ja varmistaakseen sivuston näkyvyyden.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.