Untitled-3

Content Audit

Sisällön Auditointi

Mikä on sisällön auditointi?

Sisällön auditointi on prosessi, jossa tarkastellaan ja arvioidaan yrityksen verkkosivuston, markkinointimateriaalin tai muun viestintäkanavan sisältöä. Tarkoituksena on varmistaa, että sisältö vastaa yrityksen viestintätavoitteita ja on ajankohtaista sekä merkityksellistä kohderyhmälle.

Miksi sisällön auditointi on tärkeää?

Sisällön auditointi auttaa yritystä tunnistamaan mahdolliset puutteet tai ongelmakohdat nykyisessä viestinnässä. Se auttaa myös varmistamaan, että sisältö on konvertoiva ja tukee yrityksen myynti- ja markkinointitavoitteita.

Sisällön auditoinnin vaiheet

  • 1. Sisällön kartoitus: Käydään läpi kaikki olemassa oleva sisältö ja dokumentoidaan se.
  • 2. Sisällön analysointi: Arvioidaan sisällön laatu, merkityksellisyys ja ajantasaisuus.
  • 3. Raportointi: Laaditaan raportti havainnoista ja suosituksista sisällön parantamiseksi.

Yhteenveto

Sisällön auditointi on tärkeä osa yrityksen viestintästrategiaa ja auttaa varmistamaan, että yrityksen sisältö tukee sen liiketoiminnallisia tavoitteita. Säännöllinen auditointi auttaa pitämään sisällön ajantasalla ja kilpailukykyisenä markkinoilla.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.