Untitled-3

Conversion Tracking

Seurannan muuntaminen

Mikä on seurannan muuntaminen?

Seurannan muuntaminen, eli conversion tracking, on markkinoinnin työkalu, joka auttaa seuraamaan ja analysoimaan verkkosivujen kävijöiden toimintaa. Seurannan avulla yritykset voivat selvittää, kuinka hyvin eri markkinointikampanjat toimivat ja kuinka tehokkaasti ne muuttavat verkkosivujen kävijät asiakkaiksi.

Miten seurantaa voidaan hyödyntää?

1. Seurannan avulla voidaan selvittää, mistä kanavista ja kampanjoista verkkosivuille saapuvat kävijät ovat peräisin.
2. Seuranta auttaa mittaamaan, kuinka monta kävijää suorittaa halutun toimenpiteen, kuten ostoksen tai yhteydenottopyynnön.
3. Seuranta mahdollistaa markkinointitoimenpiteiden optimoinnin ja budjetin kohdentamisen tehokkaimpiin kanaviin.

Mitä hyötyä seurannasta on?

Seurannan avulla yritykset voivat tehdä parempia päätöksiä markkinointistrategioiden suhteen ja saavuttaa parempia tuloksia pienemmällä budjetilla. Lisäksi seuranta auttaa ymmärtämään paremmin verkkosivujen kävijöiden käyttäytymistä ja tarpeita, mikä puolestaan mahdollistaa personoidumman markkinoinnin.

Kaiken kaikkiaan seurannan muuntaminen on tärkeä työkalu yrityksille, jotka haluavat seurata markkinointinsa tehokkuutta ja parantaa asiakaskokemusta verkkosivuilla.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.