Untitled-3

Paikallinen viittaus

Paikallinen viittaus

Mitä on paikallinen viittaus?

Paikallinen viittaus on termi, jota käytetään viittaamaan tiettyyn osaan tai kohteeseen tiettyä paikkaa merkitsemättä. Se voi olla esimerkiksi viittaus aiemmin mainittuun kohteeseen samassa asiayhteydessä.

Esimerkkejä paikallisista viittauksista:

  • ”Tämä teksti jatkaa edellisen kappaleen ajatusta.”
  • ”Kuten aiemmin mainittu, paikallinen viittaus voi auttaa lukijaa hahmottamaan tekstin kokonaisuutta.”

Paikallisen viittauksen käyttö

Paikalliset viittaukset ovat hyödyllisiä tekstin yhtenäisyyden ja selkeyden varmistamisessa. Ne auttavat lukijaa hahmottamaan tekstin rakennetta ja ymmärtämään, miten eri osat liittyvät toisiinsa. Paikallisia viittauksia voi käyttää niin kirjoitettaessa esseitä, artikkeleita kuin raportteja.

Sopivasti käytettynä paikalliset viittaukset auttavat lukijaa seuraamaan tekstin juonta ja ymmärtämään aiheen käsittelyä kokonaisuutena. Siksi on tärkeää, että viittaukset ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.