Untitled-3

Usability Testing

Usability Testing – Käytettävyyden testaus

Mitä on käytettävyyden testaus?

Käytettävyyden testaus on prosessi, jossa testataan käyttäjän kohtaamaa käyttöliittymää tai tuotetta sen käytettävyyden ja helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Miksi käytettävyyden testaus on tärkeää?

Käytettävyyden testaus on tärkeää, koska se auttaa varmistamaan, että käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja miellyttävä käyttäjille. Hyvä käytettävyys voi parantaa tuotteen myyntiä ja asiakastyytyväisyyttä.

Miten käytettävyyden testaus suoritetaan?

1. Käyttäjätestit: Tässä testissä todelliset käyttäjät testaavat tuotetta tai käyttöliittymää ja antavat palautetta sen käytettävyydestä.
2. A/B-testaus: Tässä testissä verrataan eri versioiden käytettävyyttä ja valitaan parempi vaihtoehto.
3. Asiantuntijarviot: Asiantuntijat arvioivat tuotteen tai käyttöliittymän käytettävyyttä ja antavat suosituksia parannuksista.

Käytettävyyden testaus on tärkeä osa tuotekehitystä ja sen avulla varmistetaan, että tuote on helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.