Untitled-3

Kuinka luon ja käytän sisältöklustereita?

Kuinka luon ja käytän sisältöklustereita?

Mikä on sisältöklusteri?

Sisältöklusterit ovat ryhmiä, joissa samankaltaista sisältöä on jaoteltu yhteen. Klusterit auttavat jäsentelemään informaatiota ja tekemään siitä helpommin ymmärrettävää.

Miten luon sisältöklustereita?

Ensimmäinen askel sisältöklusterien luomisessa on määritellä aihe tai teema, jonka ympärille klusterit rakennetaan. Tämän jälkeen on hyvä tehdä aivoriihi ja kirjoittaa ylös kaikki oleelliseksi katsomasi ideat ja käsitteet.

Kun ideat on kirjattu ylös, voit järjestää ne eri klustereihin niiden sisällön perusteella. Voit esimerkiksi käyttää värejä tai muita visuaalisia apuvälineitä erottamaan klustereita toisistaan.

Miten hyödynnän sisältöklustereita?

Kun sisältöklusterit on luotu, voit hyödyntää niitä esimerkiksi suunnitellessasi artikkelia tai esitystä. Klustereiden avulla voit helposti nähdä, mitkä ideat liittyvät yhteen ja mitkä ovat itsenäisiä. Tämä auttaa rakentamaan johdonmukaisen ja helposti seurattavan kokonaisuuden.

Voit myös käyttää sisältöklustereita apuna tiedonhakuprosessissa, sillä ne auttavat hahmottamaan laajoja ja monimutkaisia aihekokonaisuuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sisältöklusterit ovat erinomainen työkalu informaation jäsentelyyn ja organisoimiseen. Kokeile rohkeasti luoda omia klustereita eri aiheista ja hyödynnä niitä omassa työssäsi!

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.