Untitled-3

Mikä on konversioaste (conversion rate)?

Mikä on konversioaste (conversion rate)?

Konversioaste eli conversion rate on termi, jota käytetään digitaalisessa markkinoinnissa tarkoittamaan prosenttiosuutta sivuston kävijöistä, jotka suorittavat halutun toimenpiteen, kuten ostoksen, rekisteröitymisen tai latauksen. Konversioaste on tärkeä mittari, joka kertoo, kuinka tehokkaasti verkkosivusto tai markkinointikampanja saa kävijät toimimaan halutulla tavalla.

Kuinka konversioastetta lasketaan?

Konversioaste lasketaan jakamalla haluttujen toimenpiteiden määrä sivuston kävijöiden kokonaismäärällä ja kertomalla tulos sadalla. Tulos esitetään prosentteina. Esimerkiksi, jos verkkokaupassa on ollut 1000 kävijää ja heistä 50 on tehnyt ostoksen, on konversioaste 5%.

Miten konversioastetta voidaan parantaa?

On monia tapoja parantaa konversioastetta, kuten optimoimalla verkkosivuston käyttökokemus, selkeyttämällä kutsuja toimintaan ja testaamalla erilaisia markkinointiviestejä. Konversioasteen parantaminen vaatii usein jatkuvaa seurantaa ja kokeilua eri strategioiden kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että konversioaste on tärkeä mittari digitaalisessa markkinoinnissa ja sen parantaminen voi tuoda huomattavia tuloksia liiketoiminnalle. On tärkeää ymmärtää konversioasteen merkitys ja keskittyä jatkuvasti sen optimointiin.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.