Untitled-3

Mikä on sisällön laatu ja kuinka sitä mitataan?

Sisällön laatu ja sen mittaaminen

Mikä on sisällön laatu?

Sisällön laatu tarkoittaa sitä, kuinka hyvin ja merkityksellisesti sisältö palvelee sen kohdeyleisöä. Laadukas sisältö on informatiivista, kiinnostavaa ja helposti ymmärrettävää.

Kuinka sisällön laatua mitataan?

Sisällön laatua voidaan mitata monin eri tavoin. Yksi yleisimmistä mittareista on kävijöiden sitoutuminen sisältöön, esimerkiksi kuinka kauan he viettävät aikaa sivustolla tai kuinka monta sivua he lukevat. Lisäksi voidaan seurata esimerkiksi sisällön jaettavuutta eri some-kanavissa ja sitä, kuinka paljon kommentteja ja reaktioita sisältö saa.

Toinen tapa mitata sisällön laatua on tarkastella sen hakukonenäkyvyyttä eli sitä, kuinka hyvin sisältö löytyy hakukoneissa. Hyvä SEO (search engine optimization) on tärkeä osa sisällön laatua, sillä se vaikuttaa siihen, kuinka moni potentiaalinen lukija löytää sivuston.

Mitä hyötyä laadukkaasta sisällöstä on?

Laadukas sisältö auttaa rakentamaan brändiä, lisää sivuston luotettavuutta ja houkuttelee enemmän kävijöitä. Lisäksi se parantaa hakukonenäkyvyyttä ja sitouttaa olemassa olevia lukijoita.

Kaiken kaikkiaan sisällön laatu on keskeinen osa onnistunutta markkinointia ja viestintää verkossa. Panostamalla laadukkaaseen sisältöön varmistetaan, että viesti menee perille ja lukijat palaavat sivustolle uudelleen.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.