Untitled-3

Mikä on sivun auktoriteetti (page authority)?

Mikä on sivun auktoriteetti (page authority)?

Määritelmä

Sivun auktoriteetti (page authority) on termi, joka käytetään hakukoneoptimoinnin yhteydessä arvioimaan yksittäisen verkkosivun arvoa ja luotettavuutta hakukoneiden silmissä. Sivun auktoriteetti mittaa, kuinka todennäköisesti kyseinen sivu sijoittuu hakukoneen hakutuloksissa korkealle.

Miten se lasketaan?

Sivun auktoriteetti lasketaan yleensä erilaisten tekijöiden perusteella, kuten sivuston domain authority, sisältö, linkitysprofiili ja kävijämäärä. Näitä tekijöitä arvioidaan jatkuvasti ja päivitetään hakukoneiden algoritmien mukaisesti.

Miksi se on tärkeä?

Korkea sivun auktoriteetti voi auttaa verkkosivua nousemaan hakutuloksissa korkeammalle ja lisäämään siten näkyvyyttä ja liikennettä. Hakukoneet pitävät korkean auktoriteetin sivuja yleensä luotettavimpina ja arvokkaimpina, mikä voi parantaa sivuston kävijämäärää ja konversiota.

Kuinka parantaa sivun auktoriteettia?

Sivun auktoriteetin parantaminen vaatii jatkuvaa työtä ja huomiota eri tekijöihin, kuten laadukkaaseen sisältöön, linkityksiin muihin arvostettuihin sivustoihin ja tekniseen hakukoneoptimointiin. Myös sivuston kävijämäärän kasvattaminen voi vaikuttaa positiivisesti sivun auktoriteettiin.

Sivun auktoriteetti on siis tärkeä käsite, jota kannattaa ottaa huomioon verkkosivuston kehittämisessä ja hakukoneoptimoinnissa. Se voi auttaa parantamaan sivuston näkyvyyttä ja saamaan enemmän liikennettä hakukoneiden kautta.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.