Untitled-3

Mitä on avainsanan tiheys (keyword density)?

Avainsanan tiheys (keyword density) hakukoneoptimoinnissa

Mikä on avainsanan tiheys?

Avainsanan tiheys tarkoittaa sitä, kuinka usein tietty avainsana esiintyy verkkosivuston sisällössä suhteessa sivun kokonaispituuteen. Se on yksi tärkeä tekijä hakukoneoptimoinnissa, sillä hakukoneet käyttävät avainsanan tiheyttä yhtenä mittarina sivuston relevanttiuden arvioimisessa.

Miksi avainsanan tiheydellä on merkitystä?

Avainsanan tiheys vaikuttaa siihen, miten hyvin sivu nousee hakutuloksissa, kun käyttäjät etsivät kyseistä avainsanaa. Liian matala avainsanan tiheys voi johtaa sivuston rankkaantumiseen hakutuloksissa, kun taas liian korkea tiheys voi näyttää epäluotettavalta ja johtaa hakukonenäkyvyyden laskuun.

Miten optimoida avainsanan tiheys?

Optimaalinen avainsanan tiheys vaihtelee hieman eri lähteistä riippuen, mutta yleensä suositellaan pitämään se noin 1-3 prosentin välillä. Tärkeintä on luoda sisältö luontaisesti ja käyttää avainsanoja luonnollisella tavalla. Avainsanojen sijoittelu otsikoihin, väliotsikoihin, metatietoihin ja URL-osoitteisiin voi myös auttaa parantamaan sivuston hakukonenäkyvyyttä.

Lopuksi

Vaikka avainsanan tiheys on tärkeä osa hakukoneoptimointia, se ei saa olla ainoa tekijä, johon kiinnitetään huomiota. Laadukas ja informatiivinen sisältö, hyvä käyttäjäkokemus ja laadukkaat linkit ovat myös avainasemassa sivuston menestyksen kannalta. Seuraamalla avainsanan tiheyttä ja muita hakukoneoptimoinnin periaatteita, voi parantaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.