Untitled-3

Mitä on ROI (return on investment) ja kuinka sitä mitataan?

Mitä on ROI (Investoinnin tuotto) ja kuinka sitä mitataan?

Mikä on ROI?

Investoinnin tuotto eli ROI (Return on Investment) on tehokas tapa mitata sijoituksen kannattavuutta. Se kertoo, kuinka paljon voittoa sijoitus on tuottanut suhteessa sen kustannuksiin. ROI lasketaan yksinkertaisesti suhteuttamalla sijoituksen tuotto sen kustannuksiin.

Kuinka ROI mitataan?

ROI lasketaan kaavalla:
ROI = (Sijoituksen tuotto - Sijoituksen kustannukset) / Sijoituksen kustannukset

Esimerkki:
Jos sijoitat 1000 euroa markkinointikampanjaan ja se tuottaa sinulle 2000 euroa lisää liikevaihtoa, ROI lasketaan seuraavasti:
ROI = (2000 - 1000) / 1000 = 1

Tässä tapauksessa ROI on 1 eli 100%. Tämä tarkoittaa, että sijoituksen tuotto on kaksinkertainen sen kustannuksiin nähden.

Miksi ROI on tärkeä mittari?

ROI on tärkeä mittari, koska se auttaa yrityksiä arvioimaan sijoitusten kannattavuutta ja vertailemaan eri sijoitusvaihtoehtoja keskenään. Se antaa selkeän ja yksinkertaisen tavan arvioida, onko sijoitus ollut kannattava vai ei.

Lopuksi

ROI on hyödyllinen työkalu sijoittajille ja yrityksille, jotka haluavat optimoida investointejaan ja tehdä fiksuja päätöksiä. Se antaa konkreettisen luvun sijoituksen kannattavuudesta ja auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä tulevaisuuden sijoituksista.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.