Untitled-3

Mitä ovat noindex-tagit ja milloin niitä käytetään?

Mitä ovat noindex-tagit ja milloin niitä käytetään?

Mikä on noindex-tag?

Noindex-tag on HTML-koodi, joka estää hakukoneita indeksoimasta tiettyä verkkosivua tai sen osaa. Kun noindex-tag lisätään sivulle, hakukoneet eivät tallenna sivua hakutuloksiinsa.

Milloin noindex-tagia käytetään?

Noindex-tagia käytetään yleensä silloin, kun halutaan estää tiettyjen sivujen näkyminen hakutuloksissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi testisivut, kiitos- ja tilausvahvistussivut, tai muut sivut, jotka eivät tarjoa merkityksellistä sisältöä hakukoneiden käyttäjille.

Miten noindex-tag lisätään sivulle?

Noindex-tag lisätään yleensä sivun osioon. Tagi näyttää yleensä tältä: <meta name="robots" content="noindex">. Tämä kertoo hakukoneille, että kyseinen sivu tai sen osa ei saa indeksoida.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että noindex-tagia tulisi käyttää harkiten, sillä se voi vaikuttaa sivuston näkyvyyteen hakutuloksissa. Ennen tagin lisäämistä onkin hyvä pohtia, onko kyseinen sivu todella sellainen, joka ei tarjoa lisäarvoa hakukoneiden käyttäjille.

Lisätietoa noindex-tagien käytöstä ja hakukoneoptimoinnista löydät esimerkiksi Google Webmaster Toolsista.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.