Untitled-3

Mitä ovat sisäiset linkit (internal links) ja kuinka niitä käytetään oikein?

Mitä ovat sisäiset linkit ja kuinka niitä käytetään oikein?

Sisäiset linkit – Mitä ne ovat?

Sisäiset linkit ovat linkkejä verkkosivuston eri sivujen välillä. Ne auttavat käyttäjiä navigoimaan sivustolla ja löytämään relevanttia sisältöä helposti. Sisäiset linkit ovat myös tärkeitä hakukoneoptimoinnissa, sillä ne auttavat hakukoneita indeksoimaan sivuston sisältöä.

Kuinka käyttää sisäisiä linkkejä oikein?

1. Relevanssi: Sisäiset linkit tulisi sijoittaa siten, että ne ovat luonteva osa sisältöä. Linkit kannattaa sijoittaa sinne, missä ne tukevat tekstin luettavuutta ja auttavat käyttäjiä löytämään lisätietoa aiheesta.

2. Ankkuriteksti: Ankkuriteksti eli se teksti, joka toimii linkkinä, tulisi valita huolellisesti. Ankkuritekstin tulisi kuvastaa linkitettyä sivua tai antaa käyttäjälle selkeä käsitys siitä, mihin linkki vie.

3. Määrä: Liikaa sisäisiä linkkejä voi häiritä käyttäjän kokemusta ja vaikuttaa negatiivisesti hakukoneoptimointiin. Kannattaa keskittyä laadukkaisiin ja relevantteihin sisäisiin linkkeihin.

Johtopäätös

Sisäiset linkit ovat tärkeä osa verkkosivuston rakennetta ja käytettävyyttä. Oikein käytettynä ne voivat parantaa käyttäjäkokemusta ja tukea sivuston hakukoneoptimointia. Muista siis kiinnittää huomiota sisäisiin linkkeihin ja niiden käyttöön sivustollasi!

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.