Untitled-3

Mitä ovat strukturoitu data (structured data)?

Mitä ovat strukturoitu data (structured data)?

Strukturoitu data on tietoa, joka on järjestetty tietyllä tavalla niin, että sen merkitys ja muoto on helppo tunnistaa ja käsitellä. Tämäntyyppinen data on yleensä tallennettu tietokantoihin tai taulukkomuotoon, ja siinä on selkeä rakenne ja merkintätapa.

Esimerkkejä strukturoidusta datasta:

  • Excel-taulukot
  • SQL-tietokannat
  • JSON- ja XML-tiedostot

Miksi strukturoitu data on tärkeää?

Strukturoitu data on tärkeäksi, koska sen avulla tietoa voidaan käsitellä ja analysoida helposti tietokoneiden avulla. Se mahdollistaa tehokkaan tiedonhankinnan, järjestelyn ja raportoinnin erilaisista tietolähteistä.

Erityisesti liiketoiminnan ja tutkimuksen aloilla strukturoitu data auttaa organisaatioita tekemään informoituja päätöksiä ja löytämään liiketoimintaa koskevia trendejä ja kehityssuuntia.

Joten seuraavan kerran kun käsittelet dataa, muista arvostaa ja hyödyntää strukturoitua dataa sen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.