Untitled-3

Mikä on robots.txt-tiedosto?

Robots.txt-tiedosto: Mikä se on ja miksi se on tärkeä?

Mikä on robots.txt-tiedosto?

Robots.txt-tiedosto on pieni tekstitiedosto, joka sijaitsee verkkosivuston juuressa ja sisältää ohjeita hakukoneille siitä, mitkä osat sivustosta ne saavat indeksoida ja mitkä ei. Tiedosto on tärkeä työkalu verkkosivuston omistajille, jotka haluavat kontrolloida sitä, miten hakukoneet käsittelevät heidän sivustoaan.

Miksi robots.txt on tärkeä?

Robots.txt-tiedostoa käytetään pääasiassa sivuston hallintaan hakukoneiden näkökulmasta. Tiedoston avulla voit esimerkiksi estää hakukoneita indeksoimasta tietyltä osalta sivustoa tai estää niitä seuraamasta tiettyjä linkkejä. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun haluat estää hakukoneita indeksoimasta testisivuja tai henkilökohtaisia tietoja sisältäviä osia sivustostasi.

Robots.txt-tiedosto on myös tärkeä työkalu hakukoneoptimoinnissa, sillä sen avulla voit ohjata hakukoneita kohti tärkeimpiä ja relevantteja osia sivustostasi. Tämä auttaa parantamaan sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja varmistamaan, että hakukoneet löytävät ja indeksoivat juuri ne osat sivustostasi, jotka haluat niiden löytävän.

Miten luoda ja muokata robots.txt-tiedostoa?

Robots.txt-tiedoston luominen ja muokkaaminen on helppoa. Sinun tarvitsee vain luoda uusi tekstitiedosto ja tallentaa se nimellä ”robots.txt”. Tiedostoon voit sitten lisätä ohjeet hakukoneille käyttämällä erilaisia syntaksin sääntöjä, jotka määrittelevät miten hakukoneiden tulisi indeksoida sivustoasi.

Voit esimerkiksi estää tietyn hakukoneen indeksoimasta koko sivustoa lisäämällä seuraavan rivin robots.txt-tiedostoon:

User-agent: BadBot
Disallow: /

Tässä esimerkissä ”BadBot” on hakukoneen nimi ja ”/”” tarkoittaa koko sivustoa. Näin ollen tämä rivi estää BadBot-nimistä hakukonetta indeksoimasta mitään osaa sivustostasi.

Ole kuitenkin tarkkaavainen robots.txt-tiedostoa luodessasi, sillä virheet voivat aiheuttaa ongelmia sivustosi indeksoinnissa hakukoneiden toimesta.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.