Untitled-3

Mitä ovat klikkausprosentit (CTR) ja kuinka niitä seurataan?

Mitä ovat klikkausprosentit (CTR) ja kuinka niitä seurataan?

Mikä on klikkausprosentti?

Klikkausprosentti eli CTR (Click-Through Rate) on prosenttiosuus, joka kertoo kuinka moni mainoksen näkijöistä on todellisuudessa klikannut mainosta. CTR on tärkeä mittari markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden arvioinnissa, sillä se kertoo kuinka hyvin mainos resonoi kohdeyleisön kanssa.

Miten CTR:tä seurataan?

CTR:n laskeminen on melko yksinkertaista. Se lasketaan jakamalla klikkausten määrä mainoksen näyttöjen määrällä ja kertomalla tulos sadalla. Esimerkiksi jos mainos on näkynyt 1000 kertaa ja siitä on klikattu 50 kertaa, on CTR 5 %.

Mainosten CTR:ää voidaan seurata erilaisilla markkinointialustoilla ja -työkaluilla. Digitaalisessa markkinoinnissa esimerkiksi Google Ads tarjoaa kattavat raportointityökalut, joilla CTR:tä voidaan seurata reaaliaikaisesti. Myös sosiaalisen median alustat kuten Facebook ja Instagram tarjoavat mahdollisuuden seurata mainosten CTR:ää.

Miksi CTR on tärkeä mittari?

CTR:n seuraaminen on tärkeää, sillä se antaa tietoa siitä, kuinka hyvin mainos resonoi kohdeyleisön kanssa ja houkuttelee käyttäjiä klikkaamaan sitä. Korkea CTR voi viitata siihen, että mainos on relevantti ja kiinnostava kohdeyleisölle, kun taas matala CTR voi olla merkki siitä, että mainos ei tavoita oikeaa yleisöä tai sen viesti ei ole selkeä.

Klikkausprosenttien seuraaminen ja analysoiminen auttaa markkinoijia parantamaan mainosten tehokkuutta ja optimoimaan niitä paremmin kohdeyleisön kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisiksi.

Tapio Kauranen

Hei! Minä olen Tapio Kauranen. Kansleri digimarkkinointitoimiston toinen perustaja, sekä & hakukoneoptimointiammattilainen.